Inleiding

Billy Fame neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen . Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@billyfame.nl .

 

Wie is Billy Fame?

Billy Fame is een besloten vennootschap /eenmanszaak/VOF Billy Fame , kantoorhoudende te Waterlooplein 325, 1011 PG Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer …………….. . Billy Fame is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Billy Fame de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Billy Fame jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Billy Fame persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Billy Fame voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Billy Fame worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E – mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem

Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: online afspraken maken

Gegevens: E – mailadres

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Andere activiteiten

Doeleinde: management

Gegevens: omzet, bezoekhistorie

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Billy Fame heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Billy Fame over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Billy Fame . Je kunt verzoeken dat Billy Fame je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Billy Fame de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

 

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Billy Fame of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Billy Fame te verkrijgen. Billy Fame zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toe stemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Billy Fame je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Billy Fame

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@billyfame .nl . Billy Fame zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Billy Fame een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Billy Fame je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Billy Fame verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt

Billy Fame ze? Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Billy Fame worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Billy Fame worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Billy Fame je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@billyfame.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Billy Fame jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@billyfame.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.